arboretum - home
home istorijat funkcije i značaj uslovi sredine i retke vrste alpinum proslava godišnjice fakulteta studenti staklenik i rasadnik rasadnik - cenovnik donacije Šumska ucionica fotografije kontakt Šumarski fakultet

- Rešenje o proglašenju zašticenog podrucja "Arboretum Šumarskog fakulteta"
- Saglasnost na Program upravljanja spomenikom prirode "Arboretum Šumarskog fakulteta"
- Saglasnost na Plan upravljanja spomenikom prirode "Arboretum Šumarskog fakulteta" za 2011.-2020. godinu
- Plan upravljanja spomenikom prirode "Arboretum Šumarskog fakulteta"

Arboretum (arbor, lat. - drvo) Šumarskog fakulteta u Beogradu predstavlja kolekciju drvenastih i žbunastih vrsta namenjenu prvenstveno praktičnoj nastavi, edukaciji i instrukciji studenata ovog, ali i drugih fakulteta Beogradskog Univerziteta.

jesenji aspekt u ARBORETUMU

klik na sliku je prikazuje u punoj veličini

ulaz u ARBORETUM

klik na sliku je prikazuje u punoj veličini

Arboretum Šumarskog fakulteta u Beogradu smešten je u ulici Kneza Višeslava br.1 na Banovom brdu. Površina samog arboretuma iznosi cca 3 ha uz mogućnost proširenja na preostali deo okućnice fakulteta. Treba imati u vidu da je koncepcija arboretuma kao specifične zbirke drvenastih i žbunastih vrsta uvek vezana za veće površine (čak i nekoliko desetina ha) nego što je to predviđeno za botaničke bašte.

alpinum i centralna aleja

klik na sliku je prikazuje u punoj veličini

tabla na ulazu u ARBORETUM

klik na sliku je prikazuje u punoj veličini

Prema poslednjem katastru arboretuma, urađenom 2002.godine, na ovom prostoru je zastupljeno oko 460 taksona. Ukupan broj stabala je 600, a žbunova oko 550. Pojedini primerci nekih biljnih vrsta (Cedrus sp., Pseudotsuga sp.) stari su danas 50-ak godinašto ukazuje na važnost arboretuma kao eksperimentalne površine za praćenje rasta i razvoja alohtonih vrsta na ovom staništu. Postoje vrste koje treba naknadno determinisati, kao i nove vrste koje se unose posle dugogodišnjeg zastoja.

pešačka kapija

klik na sliku je prikazuje u punoj veličini

staklenik i rasadnik

klik na sliku je prikazuje u punoj veličini

copyright Šumarski Fakultet Beograd 2004 - dizajn BAGA